Opis Audytu

Audyt Lean Management analizuje system organizacji pracy i porównuje zaobserwowane praktyki do World Class Manufacturing.

Audyt przeprowadzany jest w 12 kategoriach mających krytyczny wpływ na wydajność operacyjną firmy:

audyt lean
Rezultaty audytu
  1. Ocena każdej kategorii zarządzania w skali od 1 do 5
  2. Opis zaobserwowanych dobrych praktyk
  3.  Sugestie na poprawę praktyk mniej efektywnych
  4. Analiza potencjału usprawnień, np. przezbrojenie maszyny
  5. Analiza przepływu strumienia wartości
  6. Plan wdrożenia narzędzi usprawniających
  7. Szacunek korzyści finansowych
Formularz Kontaktowy