Doradztwo

Informacje o Metodologii

Warsztat Poka-Yoke

Poka-Yoke dosłownie oznaczający „Głupochron” w języku japońskim jest systemem uniemożliwiającym popełnienie błędu lub wykrycie wady zanim przedostanie się ona do następnego procesu lub klienta. Szkolenie przedstawia metody 100% wypełnienia oczekiwań klienta poprzez stworzenie warunków prewencji skutecznie uniemożliwiających wyprodukowanie wadliwego produktu. Przedstawione zostają rodzaje Poka-Yoke, przykłady zastosowania w procesach automatycznych jak i manualnych oraz 8 kroków wdrożenia metod i urządzeń w procesie.

Praktyczna części warsztatu pozwala uczestnikom podzielonym na kilkuosobowe grupy na identyfikację miejsc zagrożeń wadami w procesach w firmie oraz zaprojektowanie urządzeń Poka-Yoke dla tych procesów. Na podstawie pomysłów uczestników powstaje plan akcji wdrożenia tych usprawnień.

Na zakończenie przedstawiony zostaje system kontroli nad standaryzacją i funkcjonowaniem urządzeń Poka-Yoke w firmie.

Plan Warsztatu
 • Symulacja Poka-Yoke – zabawa z klockami nad zapewnieniem 100% jakości produktu
 • Przyczyny powstawania błędów, porównanie błędów i wad
 • Zero Defect System – porównanie metod inspekcji i Poka-Yoke, 3 poziomy prewencji
 • Typy urządzeń Poka-Yoke dla procesów manualnych i automatycznych, przykłady zastosowania Poka-Yoke w różnych procesach
 • 8 kroków wdrożenia metod i urządzeń Poka-Yoke, standardowy formularz zapobiegania błędom
 • Ćwiczenie w grupach na produkcji:
  • Identyfikacja zagrożeń powstania błędu lub wady w procesach
  • Burza mózgów – zaprojektowanie metod / urządzeń Poka-Yoke dla tych miejsc
  • Stworzenie planu akcji na konstrukcję/wdrożenie usprawnień
  • Prezentacje grup, zaplanowanie działań, które zapewnią wdrożenie pomysłów
 • Kontrola nad urządzeniami Poka-Yoke

  Jakość Priorytetem

  Tylko poprzez pryzmat Jakości można osiągnąć cele każdej firmy: zadowolenie klientów i niskie koszty wytwarzania. Firma która za cel stawia zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów, nie jest w stanie zagwarantować najwyższej jakości oraz niskich kosztów. Analogicznie, firma która próbuje cały czas obniżać koszty spowoduje, że jakość wyrobów będzie niedostateczna.

  Myślenie poprzez jakość jest długofalową strategia firmy, która może powodować straty w krótkim okresie czasu. Natomiast jest to jedyna strategia, która zapewni ciągłość renomy i finansowy sukces.

  Poka-Yoke

  Ludzie i maszyny popełniają błędy, w wyniku których mogą pojawić się wady produktu. Poka-Yoke uniemożliwia popełnienie błędu lub przedostanie się wady do procesu. Przykłady Poka-Yoke obecne są wszędzie w naszym codziennym życiu, np. okrągła studzienka kanalizacyjna uniemożliwia wpadnięcie klapy do środka włazu.