Wdrożenie Pracy Standaryzowanej

Projekt wdrożenia jest dopasowany indywidualnie do każdej firmy. Typowo będzie postępował według następującego schematu:

 1. Stworzenie standardów w obszarze pilotażowym
 2. Szkolenie TWI – nauka trenerów w używaniu metodologii
 3. Szkolenie pracowników w opracowanych standardach
 4. Stworzenie systemu kontroli na pracą według standardów
 5. Rozszerzenie na pozostałe obszary firmy
Szkolenie TWI

Szkolenie przedstawia metodologię TWI oraz jej zastosowanie do wdrożenia pracy standaryzowanej. Uczestnicy ćwiczą tworzenie standardów oraz szkolenie w ich używaniu w trakcie gier symulacyjnych. Część szkolenia poświęcona jest również stworzeniu wstępnych standardów dla firmy oraz opracowaniu planu szkolenia innych i kontroli w ich używaniu.

Uczestnicy: max. 12 osób
Czas: 2 dni, 8 godz. każdy dzień

Plan szkolenia

Szkolenie Trenerów Wewnętrznych
Umożliwia prowadzenie szkoleń i warsztatów Pracy Standaryzowanej używając wewnętrznych zasobów, a także przejęcie procesu wdrożenia od konsultantów. Zobacz więcej.

  Definicja Standardu
  Standard to najlepszy, najłatwiejszy, najprostszy, najbardziej pewny i bezpieczny sposób wykonania czynności, operacji, procesu. Jako taki, jest tylko znany osobom, które wykonują pracę. Standard powinien zawierać informacje na temat wymagań zewnętrznych i wewnętrznych klientów: ilość, jakość, termin. Ważne jest aby upewnić się, że istnieje tylko jeden standard dla danej czynności.

  Standardy służą do:

  1. Zabezpieczenia najlepszej praktyki w firmie
  2. Szkolenia nowych pracowników
  3. Rozwiązywania problemów jakościowych
  4. Kontroli nad wykonywaniem pracy
  5. Ciągłego doskonalenie procesu
  Kiedy użyć
  Nie wszystkie operacje wymagają standardów. Tam gdzie czynności są powtarzalne, standardy powinny istnieć wszędzie. Natomiast w miejscu gdzie praca jest kreatywna, standardy będą trudniejsze do wprowadzenia, natomiast pożądanym będzie ustandaryzowanie bloków działania i myślenia.
  • Operacja musi być wykonana za każdym razem w ten sam sposób
  • Pracy nie wykonują eksperci
  • Musi być sprawdzona jakość, wydajność, koszt
  • Pożądane jest utrzymanie najlepszych praktyk w firmie
  • Praca jest kreatywna
  • Praca cały czas się zmienia
  • Do wykonania pracy wymagane jest bardzo duże doświadczenie
  • Pracę wykonują eksperci
  Training Within Industry
  TWI jest metodą szkolenia w używaniu standardów opracowana dla przemysłu amerykańskiego podczas II wojny światowej. Procedura TWI dzieli przeprowadzenie szkolenia na cztery etapy: