Value Stream Mapping, czyli Mapowanie Strumienia Wartości jest narzędziem pozwalającym na wizualizację przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji dla wybranej rodziny produktów. Stworzenie Mapy Stanu Obecnego pozwala na zidentyfikowanie marnotrawstwa w procesach i ułożenie strategicznego planu przemian bazujących na Pull System, który umożliwi produkcję tylko tego co zostało skonsumowane przez kolejny proces.

Celem Warsztatu VSM jest stworzenie planu na przekształcenie systemu produkcji w firmie na Pull System. W części szkoleniowej przedstawione zostają zaawansowane elementy Pull: Pacemaker, Heijunka, Interval, etc. Dwuetapowa Symulacja VSM, w której biorą udział uczestnicy umożliwia skuteczną naukę obliczania potrzebnych ilości kart Kanban, wielkości Supermarketów czy kolejek FIFO.

W praktycznej części warsztatu zostaje stworzona Current State Map dla uprzednio wybranej rodziny produktów oraz przeprowadzona burza mózgów nad przekształceniem obecnego systemu. Rezultatem jest stworzenie Future State Map przedstawiającej przyszły schemat operowania firmy w Pull System oraz planu akcji na wdrożenie zmian.

vsm
Mapa procesu produkcyjnego VSM