Program szkolenia Trenerów wewnętrznych 

Train-the-Trainer jest autorskim programem, który szkoli wewnętrznych Trenerów firmy w samodzielnym prowadzeniu szkoleń i warsztatów doskonalących, takich jak Lean Manufacturing, 5S, Kaizen Blitz, TPM, SMED, itp. Aby ułatwić naukę, na początku Trenerzy są uczestnikami pilotażowego wdrożenia metodologii, a następnie współprowadzą kolejny projekt lub projekty z instruktorem Lean Vision, aż do osiągnięcia poziomu doświadczenia pozwalającego na samodzielne działanie.

train-the-trainer

Aby umożliwić przygotowanie się do prowadzenia szkoleń, Trenerzy otrzymują do dyspozycji komplet materiałów pomocniczych, zawierający między innymi:

  • Prezentacje w Powerpoint wraz ze skryptem dla prowadzącego
  • Podręcznik Trenera – dokładny, krok po kroku, opis prowadzenia szkolenia
  • Checklisty, formularze audytów, arkusze kalkulacyjne
  • Komplet rekwizytów

Doświadczeni konsultanci Lean Vision zapewniają uczącym się Trenerom wielopłaszczyznową opiekę i doradztwo przez cały czas trwania procesu szkolenia