Aby umożliwić Twojej organizacji wspięcie się na wyższy poziom zarządzania, oferujemy pomoc w następujących obszarach wdrożenia Operational Excellence:

Kompleksowy projekt wdrożenia Lean Management

  • Audyt organizacji pod kątem najlepszych praktyk.
  • Opracowanie strategii przekształceń.
  • Stworzenie struktury ciągłego doskonalenia: Komitet Sterujący, koordynatorzy, zespoły.
  • Wypracowanie i wdrożenie usprawnień w procesach.
  • Sterowanie zarządzaniem zmianą.
wdrozenie operational excellence

Warsztaty usprawniające procesy

  • Przeprowadzenie kilkudniowego warsztatu doskonalącego wybrany proces
  • Stworzenie mapy stanu obecnego i udoskonalonego
  • Stworzenie planu akcji wdrożenia zmian
wdrozenie operational excellence