Konsultacje Lean Management polegają na współpracy z kadrą kierowniczą aby zbudować szereg nowych praktyk w firmie, które umożliwią organizacji wspięcie się na wyższy poziom zarządzania. Oferujemy pomoc w następujących obszarach Operational Excellence:

Prowadzenie projektu wdrożenia Lean Management

 • Audyt organizacji pod kątem najlepszych praktyk
 • Opracowanie strategii przekształceń
 • Stworzenie struktury ciągłego doskonalenia: Komitet Sterujący koordynatorzy, zespoły
 • Coaching dla managerów
 • Sterowanie zarządzaniem zmianą
 • Konsultant dostępny na miejscu w firmie na pełny etat, jeżeli wymagane
lean management

Train-the-Trainer: szkolenie trenerów wewnętrznych

Train-the-Trainer jest autorskim programem, który szkoli wewnętrznych Trenerów firmy w samodzielnym prowadzeniu szkoleń i warsztatów doskonalących, takich jak Lean Manufacturing5SKaizen BlitzTPMSMED, itp. Aby ułatwić naukę, na początku Trenerzy są uczestnikami pilotażowego wdrożenia metodologii, a następnie współprowadzą kolejny projekt lub projekty z instruktorem Lean Vision, aż do osiągnięcia poziomu doświadczenia pozwalającego na samodzielne działanie.

Aby umożliwić przygotowanie się do prowadzenia szkoleń, Trenerzy otrzymują do dyspozycji komplet materiałów pomocniczych, zawierający między innymi:

 • Prezentacje w Powerpoint wraz ze skryptem dla prowadzącego
 • Podręcznik Trenera – dokładny, krok po kroku, opis prowadzenia szkolenia
 • Checklisty, formularze audytów, arkusze kalkulacyjne
 • Komplet rekwizytów

Doświadczeni konsultanci Lean Vision zapewniają uczącym się Trenerom wielopłaszczyznową opiekę i doradztwo przez cały czas trwania procesu szkolenia. Trenerzy również otrzymują dostęp do kursów e-learning aby pogłębiać swoją wiedzę.

train-the-trainer lean management

Przeprowadzenie warsztatów usprawniających procesy

 • Przeprowadzenie kilkudniowego warsztatu doskonalącego wybrany proces, np. analiza przezbrojenia, pracy w gnieździe montażowym, systemu utrzymania ruchu, przepływu procesu przez fabrykę, itp.
 • Stworzenie mapy stanu obecnego i udoskonalonego
 • Stworzenie planu akcji wdrożenia zmian
 • Spotkania z zespołem projektowym aby koordynować wdroźenie ustaleń z warsztatu
lean management